fbpx

Termeni și Condiții Generale

  1. Definiții

 

Operator – Toyo Motor Nord S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Voluntari, Șoseaua Pipera nr. 1, Județul Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/2585/2012, având cod unic de înregistrare RO 16028571 (denumită, în continuare, „Honda Nord” sau „Operatorul”).

 

Utilizator – persoana fizică sau persoana juridică ce accesează site-ul https://www.hondanord.ro sau, după caz, beneficiază de serviciile oferite de către Operator prin intermediul Site-ului, conform prezentelor Termeni și Condiții Generale.

 

  1. Informații generale

 

Tot conținutul informațional, astfel cum acesta cum poate fi văzut sau auzit pe site-ul https://www.hondanord.ro (denumit în continuare “Site-ul”), inclusiv layout-ul grafic, imaginile, ilustrațiile, grafica, clipurile audio sau video, textul, sunt subiecte ale mărcilor de comerț, mărcilor de servicii, drepturilor de copyright și/sau altor drepturi de proprietate intelectuală sau sunt subiecte ale licențelor deținute de Operator sau de afiliații săi sau de alte terțe părți ce au licențiat materialele lor către Operator.

 

Întreg conținutul Site-ului este deținut de Operator și se supune legilor drepturilor de autor din România. Operatorul deține dreptul de copyright pentru coordonarea, selecția, aranjarea și actualizarea întregului conținut al Site-ului. Siglele, logo-urile și denumirile de produse privind marca Honda sunt mărci înregistrate de către Operator şi utilizate în mod autorizat de către Honda Nord.

 

Siglele, logo-urile și denumirile de produse ce nu aparțin Operatorului, dar care sunt prezente pe Site, sunt proprietatea deținătorilor acestora.

 

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obținut, în prealabil, autorizație în acest sens de la Operator va fi sancționată conform prevederilor legale în vigoare.

 

Operatorul își asumă dreptul de a modifica, elimina sau înlocui, în orice moment, porțiuni ale acestui Site și de a modifica, în orice moment, Termenii și Condițiile Generale fără avertizare prealabilă.

 

Utilizarea Site-ului (inclusiv, dar nelimitat la accesul, navigarea și înregistrarea unui cont de utilizator pe Site) constituie un acord implicit din partea Utilizatorului de respectare a termenilor și condițiilor generale enunțate în cuprinsul prezentului document, cu toate efectele și consecințele ce decurg din acesta.

 

 

  1. Condiții de utilizare a Site-ului

 

Prin intermediul site-ul www.hondanord.ro, Operatorul dorește să își informeze toți clienții cu privire la produsele și serviciile sale. Accesarea acestui site de către Utilizator este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și de utilizare detaliate aici, precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesează site-ul, când îl parcurge și îl utilizează, Utilizatorul acceptă, implicit și necondiționat, Termenii și Condițiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ar putea să o aibă cu Toyo Motor Nord SRL, cu toți membrii rețelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceștia.

 

Site-ul constituie o prezentare generală a gamei de produse și servicii Honda Nord distribuite în România. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare și nu atrag responsabilitatea Operatorului.

 

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica/actualiza informațiile ce figurează în prezentul Site, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate și prețuri, în orice moment, fără preaviz, fără ca aceste modificări/actualizări să angajeze responsabilitatea Operatorului, a membrilor rețelei sale sau a angajaților săi.

 

Caracteristicile noilor autovehicule și prețurile prezentate pe site-ul www.hondanord.ro sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale Site-ului.

 

Conținutul Site-ului este prezentat fără nicio garanție, de nicio natură, din partea Operatorului. Informațiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor și prețurilor acestora corespund unei definiții la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și, deci, nu trebuie să fie considerate ca fiind o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de Operator.

 

Accesul la produsele și serviciile prezentate pe Site poate face obiectul unor restricții. Trebuie, deci, să te asiguri că legea țării de unde se stabilește conectarea îți autorizează să accesezi Site-ul nostru.

 

  1. Răspundere

 

Operatorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nelimitat la, pagube pentru pierderi de profit, posibilitate de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Operatorul a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor Site-ului.

 

Pentru secțiunile Site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Operatorul își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii pe care le consideră dăunătoare acestuia, sub orice formă.

 

Operatorul răspunde exclusiv pentru daunele cauzate Utilizatorului din intenție sau culpă gravă, cu condiția ca Utilizatorul să dovedească atât daunele, cât și intenția sau culpă gravă a Operatorului. Orice fel de reclamație va fi făcută în condițiile art. 5 din prezentele Termeni și Condiții Generale.

 

Operatorul nu garantează că descrierea produselor, serviciilor sau orice alt conținut al Site-ului este lipsit de erori sau că este complet. Operatorul nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi ținut responsabil pentru orice pagube apărute prin folosirea, în orice mod, a Site-ului.

 

Vizitarea Site-ului și utilizarea informațiilor prezentate este realizată exclusiv pe propria  răspundere a fiecărui Utilizator. Va solicităm încetarea imediată a utilizării serviciilor Site-ului dacă nu sunteți de acord cu cele stipulate anterior.

 

Site-ul este oferit în această formă, fără alte garanții. Operatorul nu este responsabil pentru niciun fel de indisponibilitate, fidelitate, nepotrivire, sau alte defecte/deficiențe ale Site-ului sau ale site-urilor către care există link-uri. Operatorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe Site (legături de natură comercială sau publicitară).

 

  1. Reclamații

 

Orice fel de reclamație, cerere sau pretenție a Utilizatorului împotriva Operatorului având legătură cu daune provocate Utilizatorului de către Operator, va putea fi făcută numai în scris, la adresa de e-mail relatii.clienti@hondanord.ro, în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la data producerii respectivelor daune. După trecerea intervalului de 30 (treizeci) de zile, Utilizatorul nu va avea dreptul de a ridica nicio pretenție privind eventuale daune, dreptul la astfel de cereri fiind prescris.

 

  1. Reguli privind prelucrarea datelor, protecția datelor și confidențialitatea

 

Operatorul respectă confidențialitatea tuturor Utilizatorilor. Toate activitățile pe internet ale Operatorului sunt în conformitate cu legislația europeană în vigoare și cu legislația în vigoare din România. Aceste principii de protejare a datelor cu caracter personal („Politica de confidențialitate”) reglementează management-ul de informații despre Utilizatori, colectate de către Operator când aceștia accesează website-ul.

Honda Nord va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentele termeni și condiții și în Politica de confidențialitate.

Utilizatorul poate consulta acest Site și fără a își dezvălui identitatea sau să ofere cea mai mică informație în ceea ce îl privește.

Informațiile fără caracter personal pe care Utilizatorul le va comunica vor fi considerate ca fiind neconfidențiale și vor putea fi utilizate și difuzate de către Operator afiliaților săi și membrilor rețelei sale comerciale în mod liber, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Utilizator fără consimțământul prealabil scris al Operatorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Operatorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Operatorul nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Operatorul procesează datele personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal este disponibilă la https://www.hondanord.ro/politica-de-confidentialitate/.

 

  1. Politica de folosire a cookie-urilor

 

Politica de folosire a cookie-urilor poate fi accesată la https://www.greensoft.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri/.

 

  1. Dispoziții finale

 

Termenii și Condițiile Generale sunt guvernate de legile în vigoare aplicabile în România. Operatorul va încerca soluționarea tuturor neînțelegerilor pe cale amiabilă. Atunci când acest lucru nu este posibil, orice neînțelegere și/sau dispută între Operator și Utilizator va fi soluționată de către instanțele competente din Ilfov, România.

Honda Nord

Suntem la un clic distanță. Contactează-ne pe e-mail sau la telefon pentru o ofertă personalizată, o programare la test-drive sau la service.

PROGRAM DE FUNCTIONARE

Luni-Vineri: 09:00 - 18:00 Sambata: 10:00 - 14:00
031 828 01 30
vanzari@hondanord.ro service@hondanord.ro